MURBECKSKA STIFTELSEN
Ansökan & Fondmedelsutredning

 

Ansökan om bidrag för år 2021 är nu avslutad.

 

Du är välkommen att söka bidrag från stiftelsen för år
2022 och ansökningsblankett kommer att finnas på vår

hemsida under december månad år 2021.

 

Med Vänliga hälsningar

Styrelsen