MURBECKSKA STIFTELSEN
Ansökan & Fondmedelsutredning

Ansökan om bidrag för år 2023 är nu avslutad

Du är välkommen att söka bidrag från stiftelsen för år 2024. Ansökningsblankett kommer att finnas på vår hemsida från och med den 1 november 2023

Ansökan måste vara stiftelsen tillhanda senast den 31 december 2023