Murbeckska Stiftelsen lämnar bidrag till enskilda personer, som är ekonomiskt behövande och är mantalsskrivna i Stockholm.

Önskar du erhålla bidrag ska du skicka in en ansökan till stiftelsen. Ansökan måste ske på särskild ansökningsblankett, som kan laddas ned från denna sida.

Det är vår strävan att beviljade bidrag utbetalas senast 10 juni ansökningsåret. Avslag meddelas ej.

Övriga detaljer kring ansökan framgår av de anvisningar som finns på ansökningsblanketten. Var noga när du fyller i uppgifterna och glöm inte att skriva under ansökan.

Något om stiftelsens ändamål.
Ändamålet är att sörja för flickors vård, uppfostran och för deras teoretiska och praktiska utbildning.

Stiftelsens har också som ändamål att lämna understöd åt kvinnor med ekonomiskt behov.  Sådant understöd kan lämnas till kvinna som uppnått en ålder av 60 år eller som lider av svår sjuklighet.

Det ekonomiska behovet bedöms utifrån Skattemyndighetens definition av ekonomiskt behov.

  • Endast enskilda personer kan söka bidrag.
  • För att kunna ansöka om bidrag ska sökanden vara folkbokförd i Stockholm.

Adress till stiftelsen:

Murbeckska Stiftelsen

Box 17042

104 62 Stockholm