MURBECKSKA STIFTELSEN
Ansökan & Fondmedelsutredning

Ansökan om bidrag för år 2020 är nu avslutad.

Du är välkommen att söka bidrag från stiftelsen för år
2021 och ansökningsblankett kommer att finnas på vår hemsida under december månad år 2020.

Med Vänliga hälsningar

Styrelsen